Kobus Personeel & Organisatie
Kobus Personeel & Organisatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Wij hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, en houden waar mogelijk altijd rekening met de effecten van onze bedrijfsvoering op milieu, maatschappij en mens.

Ook in de keten van ‘grond tot mond’ wordt de aandacht voor MVO met de dag groter. Opdrachtgevers hechten hier steeds meer waarde aan. Onze beleving is dat van de drie kernpunten; Milieu, Maatschappij en Mens vooral de eerste twee ruime aandacht krijgen. Wij richten ons vooral op het derde aspect; de mens.

Zo zijn we bezig met het ontwikkelen van een tool om juist op het gebied van personeel stappen te gaan maken, zowel bij de telers als bij de groothandels. Naast CO2- neutraal en zonder chemische middelen telen, willen wij de aandacht vestigen op juiste minimumlonen, beperking van inhoudingen en goede huisvestiging.

We staan voor ontplooiing van onze medewerkers en daarmee ook onze opdrachtgevers. Dit doen wij door een continue monitoring en evaluatie van de mensen. En waar mogelijk opleidingen.

Schulddienstverlening
Wij zien een sterke stijging in het aantal gevallen waarbij er door de werkgever schulden aan derden betaald moeten worden. Ook worden wij steeds vaker door werknemers benaderd met de vraag of wij ze kunnen helpen met het betalen van schulden of het assisteren met de bijkomende administratie. Wij hebben een samenwerking met de Kredietbank Rotterdam geïnitieerd, waardoor wij daadwerkelijk mensen ondersteuning kunnen bieden. In de vorm van voorlichting, begeleiding of bijvoorbeeld budgettrainingen.