Kobus Personeel & Organisatie
Kobus Personeel & Organisatie

Onze oplossingen

U kunt op ieder moment instappen!

Omdat wij het gehele jaar onze selectie werkzaamheden en de daarbij behorende begeleiding uitvoeren, zijn wij in staat snel te reageren bij toenemende drukte. Wanneer u na een half jaar geen gebruik heeft gemaakt van flexibele krachten hoeft u niet opnieuw te vertellen wat u zoekt. Daarnaast maakt u onafhankelijk van de grote van de vraag gebruik van het inkoopvoordeel dat Kobus weet te realiseren.

Geen verassingen als u medewerkers zelf in dienst wil nemen!

Doordat Kobus in het geval van productiebanen iedere werknemer individueel selecteert, zijn de mensen zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar het werk. Al snel blijkt of personen op tijd of te laat op het werk komen. In tegenstelling tot uitzendbureaus die uitzendkrachten elke dag ophalen en brengen, komt deze gedraging pas naar voren op het moment dat personen in dienst treden. Gezien de tijd in het voortraject, zou het voor een opdrachtgever teleurstellend zijn wanneer een werknemer achteraf toch niet in staat is om op eigen gelegenheid en op tijd op het werk te verschijnen.

Geen extra kosten!

De tweede reden is dat er vaak aan het einde van de dag op de productievloer nog een aantal werkzaamheden blijven liggen of dat er aan één machine nog wat werkzaamheden afgemaakt moeten worden. Indien u gebruik maakt van uitzendkrachten die met een busje gebracht en gehaald worden, laat men op de vloer teveel mensen achter waardoor de kosten onnodig stijgen.

Eerst problemen oplossen!

Kobus Personeel & Organisatie biedt praktische begeleiding voor bedrijven en personeel. In een vroeg stadium komen wij vragen of problemen tegen op de werkvloer. Door het te signaleren en direct in sommige situaties actie te ondernemen, weten wij vaak de rust op de werkplek te behouden. Door deze werkwijze voorkomen wij ook dat personen ongewenst wisselen tussen de verschillende bedrijven.

Meedenken bij groei maar ook bij het inkrimpen van uw organisatie!

Doordat de werknemers van Kobus Personeel & Organisatie bekend zijn bij uw vaste personeel, kunnen wij bij het inkrimpen van een afdeling een vertrouwende rol spelen. Door het geografisch geconcentreerde netwerk van Kobus zijn wij ook in staat om vergelijkbare vacatures aan te bieden. Vanwege ons netwerk kunnen wij vacatures creëren en weten wij tot een oplossing te komen die zowel voor de werknemer als de werkgever gunstig uitpakt.
Door een intensieve samenwerking weet Kobus Personeel en Organisatie voor vele werknemers een nieuwe uitdaging te creëren. Voor bedrijven kunnen wij middels deze werkwijze de procedures van ontslagvergunningen voorkomen. Wanneer wij in een vroeg stadium betrokken worden, kan deze dienstverlening in de meeste gevallen kosteloos door ons worden aangeboden.

 Partner voor alle vraagstukken op het personeelsgebied

 KOBUS PERSONEEL & ORGANISATIE B.V.

Telefoon:  0180 – 626 122
Emailadres: contact@kobusbv.nl

Koopliedenweg 20, 2991 LN Barendrecht

KOBUS B.V.  ALL RIGHTS RESERVED.