Kobus Personeel & Organisatie
Kobus Personeel & Organisatie

Vakgebieden

Gezien onze locatie midden op het handelscentrum voor de groenten en fruit in Barendrecht, zijn wij grotendeels werkzaam voor de aardappel, groenten en fruit branche (AGF). Voor de begeleiding van operationele processen richten wij ons ook meer op het gebied rond Barendrecht.

Voor de werving & selectie van personeel voor vacatures waarbij speciale vakkennis wordt gevraagd, werken wij voor bedrijven gevestigd door het gehele land.

Vanwege onze formule waarbij wij buiten ons netwerk ook dagelijks met een groot aantal uitzendorganisaties contact hebben, zijn wij in staat op elk niveau en voor iedere branche te selecteren. Vooral snelheid en het bieden van keuzes, zorgen ervoor dat onze dienstverlening zich ook uitstrekt naar andere bedrijfstakken.

Afhankelijk van uw behoeften kunt u voor de volgende zaken bij Kobus Personeel & Organisatie terecht:

Bij werving & selectie worden wij door bedrijven benaderd om voor een functie kandidaten te selecteren. Het doel van het eerste gesprek is een goed beeld te vormen van het bedrijf, de afdeling, het team en de functie-inhoud.

Aan de hand van het gesprek wordt een profiel samengesteld dat de basis vormt gedurende de werving & selectie procedure.
Nadat wij geschikte kandidaten gesproken hebben, houden wij u op de hoogte middels gespreksverslagen. Aan de hand van het curriculum vitea en het bijgevoegde gespreksverslag, bepaalt u of er interesse is in een gesprek met de desbetreffende kandidaat.
Bij werving en selectie is het gebruikelijk dat de kandidaat die geschikt wordt geacht voor de functie direct onder uw salarisadministratie valt. Kobus Personeel & Organisatie brengt een vooraf vastgestelde fee in rekening op het moment dat uw nieuwe werknemer daadwerkelijk aanvangt.

Bij veel van de bedrijven waar wij mee samenwerken wordt gebruik gemaakt van tijdelijk personeel. Om snel over goed tijdelijk personeel te kunnen beschikken, maken wij buiten de ervaren mensen uit ons eigen netwerk ook gebruik van een groot aantal uitzendorganisaties.

Tijdens het invullen van de dagelijkse aanvragen bij opdrachtgevers houden wij niet alleen rekening met de functionele eisen maar ook met de leeftijdsverhouding. Door een juiste  combinatie in leeftijd en ervaring toe te passen, zijn wij in staat een lage gemiddelde loonsom te hanteren. Doordat wij het inleenvolume van onze opdrachtgevers bundelen, kunnen wij tegen scherpe prijzen gebruik maken van ons netwerk aan vestigingen van de bij Kobus Personeel & Organisatie aangesloten uitzendorganisaties. Op deze manier zijn wij in staat voor onze opdrachtgevers continu kwaliteit, prijs en snelheid te garanderen.

Kobus streeft naar het aangaan van een lange termijn relatie met zowel de opdrachtgevers als de werknemers die door Kobus te werk zijn gesteld. De tevredenheid van beiden partijen moet worden gewaarborgd. Door veelvuldig contact met de partijen worden eventuele knelpunten opgespoord en opgelost.

De begeleiding van Kobus is erop gericht de dagelijkse starters op de voet te volgen.  Dit betekent afscheid nemen of bijsturen van niet goed functionerende kandidaten en het behouden van mensen die naar tevredenheid werken. Dit doen wij middels opleidingen, functioneringsgesprekken, evaluatiemomenten op de werkvloer etc.

Tijdens de selectie selecteren wij alleen personen die in staat zijn middels eigen- of openbaar vervoer op het werk kunnen komen. Wanneer onze opdrachtgevers mensen in dienst nemen, lopen zij op deze wijze nooit tegen vervoersproblemen aan.
In tegenstelling tot uitzendorganisaties die zelf uitzendkrachten afzetten op de werkplek, is de regeling van vervoer een struikblok als de opdrachtgever de persoon in dienst wil nemen. Zeker gezien de onregelmatige aanvangstijden die onze opdrachtgevers hebben, is het van belang dat werknemers zelfstandig het woon-werkverkeer kunnen overbruggen.

Vanwege de steeds strengere regelgeving omtrent HACCP, BRC en ISO wordt het spreken van de Nederlandse taal steeds belangrijker. Ook hier houden wij van te voren rekening mee zodat er geen misverstanden ontstaan over het naleven en uitvoeren van veel bijkomende regels.

Startende werknemers die goed functioneren en enthousiast zijn over het bedrijf of de branche volgen wij nauwlettend. Als blijkt dat werknemers potenties hebben om werk op hoger niveau uit te voeren, kijken wij naar doorgroeimogelijkheden of gerichte opleidingen. De capaciteiten van de reeds werkzame personen worden vergeleken met de functieprofielen van nieuwe vacatures. Als blijkt dat de persoon bereid en geschikt wordt geacht om in- of extern door te groeien, kunnen wij op deze wijze met minder inspanning vacatures snel en goedkoop invullen. De motivatie van het vaste personeel zien wij terugkomen door ook intern de doorgroeimogelijkheden zichtbaar te maken.

Ook begeleiden wij werknemers die vast in dienst zijn bij onze opdrachtgevers. Indien er financiële problemen zijn, een arbeidsconflict is of een langdurig ziekteverzuim dreigt,  worden wij ingeschakeld.

Poolmanagement hanteren wij grotendeels voor bedrijven waarbij er veel tijdelijk personeel wordt ingeschakeld. Vooral bij bedrijven die te maken hebben met seizoensdrukte wordt ons gevraagd de planning over te nemen.

Onder goed poolmanagement verstaan wij:

  • Het voorkomen van te veel onnodige personele wisselingen
  • Het onder controle houden van overwerktoeslagen
  • Het ontlasten van de weekenden door het inzetten van een scholierenploeg
  • Het bewaken van de personeelskosten door leeftijdsmanagement
  • Het opvangen van dagelijkse vragen en problemen
  • Het verzorgen van duidelijke roosters en correcte urenadministratie

Afhankelijk van de behoeften van opdrachtgevers is het een service waarvan bedrijven kosteloos gebruik kunnen maken.

Opleidingen

Het opleiden van personeel komt bij Kobus Personeel & Organisatie in verschillende situaties voor. Ten eerste bij personen die starten voor een functie en een kleine bijscholing nodig hebben. Als blijkt dat de opdrachtgever en de kandidaat enthousiast zijn, alleen gezien de inhoud van de functie er nog een kleine tekortkoming in ervaring of kennis is, kan bijscholing worden gegeven. Hierbij valt te denken aan computerkennis, typvaardigheid, specifieke productkennis, het bijschaven van een vreemde taal of het verbreden van boekhoudkundige kennis.

Op logistiek gebied proberen wij goed functionerende productiekrachten bij te scholen middels een cursus veilig rijden met de heftruck. Omdat het moeilijk is binnen deze doelgroep betrouwbare kandidaten te vinden en te behouden, is het scholingstraject een noodzakelijke aanvulling voor veel van onze opdrachtgevers.

Vooral binnen de aardappel, groenten en fruit branche wordt Kobus Personeel & Organisatie regelmatig om advies gevraagd. Door ons specialisme in deze branche en het groot aantal contactpersonen bij de bedrijven, worden wij vaak ingeschakeld bij vragen op het personele en organisatorische vlak.De laatste jaren zijn wij regelmatig in een vroeg stadium betrokken bij afdelingen of bedrijven waar het werk minder werd of op een andere locatie uitgevoerd moest gaan worden.
Door ons gerichte netwerk en de aanwezige vertrouwensband bij het vaste personeel, zijn wij in staat om het personeelsbestand in te krimpen.

Voor werknemers hebben wij de mogelijkheid om op hetzelfde vak- en werkgebied en tegen dezelfde voorwaarden een nieuwe baan te regelen. Door een juiste begeleiding en open communicatie kunnen wij een vrijwillige overstap realiseren naar een nieuwe baan met toekomstperspectief. Middels deze werkwijze kunnen wij de uitstroom van werknemers doseren. Mocht een bedrijf kampen met ontslagen, worden de bijkomende kosten beperkt. Door een vroegtijdige samenwerking blijven kosten en tijd voor ontslagvergunningen of outplacement achterwege. Door deze dienstverlening hebben wij het afgelopen jaar ruim 70 werknemers weer aan een vaste baan geholpen.

Doordat Kobus Personeel & Organisatie zich richt op het begeleiden van personeel en daarbij ook de gehele administratieve processen uit handen neemt, is payrolling een logische aanvulling op onze diensten.Bij payrolling regelt de opdrachtgever zelf de werving en selectie van een kandidaat. De salarisadministratie wordt vervolgens via Kobus verzorgd. Buiten de gehele administratie om draagt u op deze manier ook alle werknemersrisico’s over.

Payrolling hanteren wij het meest bij bedrijven die werknemers niet in eigen dienst willen of kunnen nemen als gevolg van tijdelijke drukte, reorganisaties of wanneer er vakantiekrachten ingezet worden. Bij deze laatste doelgroep levert het voor u buiten tijdwinst ook veelal een kostenbesparing op.

 Partner voor alle vraagstukken op het personeelsgebied

 KOBUS PERSONEEL & ORGANISATIE B.V.

Telefoon:  0180 – 626 122
Emailadres: contact@kobusbv.nl

Koopliedenweg 20, 2991 LN Barendrecht

KOBUS B.V.  ALL RIGHTS RESERVED.