Kobus Personeel & Organisatie
Kobus Personeel & Organisatie

MBO NIVEAU 1 ASSISTENT VOEDING
/ VOEDINGSINDUSTRIE MET NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

Voor de invulling van de productie- dan wel operatorfuncties wordt er binnen de Groenten- en Fruitbedrijven in Barendrecht veel gewerkt met Oost-Europese werknemers. Op de lange termijn is er voor deze medewerkers vaak geen uitzicht op een vast contract omdat de kennis van de Nederlandse taal en het begrip van de processen te beperkt is. Bij een hoge uitstroom blijft de kennis van deze groep niet binnen de organisatie.

Om de vooruitzichten voor deze doelgroep te verbeteren is Kobus P&O begin 2012 in samenwerking met SVO deze opleiding gestart.

Inhoud van de opleiding
De deelnemer aan deze mbo-opleiding werkt een aantal dagen in de week bij een leerbedrijf en gaat één avond/middag in de week naar school. Werken en leren gaan hierbij hand in hand.
Deze opleiding vindt voor een groot deel plaats op de werkvloer. Hierbij begeleidt de praktijkopleider van het bedrijf de deelnemer. Om de kwaliteit te kunnen garanderen, worden deze bedrijven erkent als leerbedrijf.

Daarnaast bieden wij de praktijkopleider van het leerbedrijf een training om de deelnemer de juiste begeleiding te kunnen geven. De opleidingen zijn competentiegericht. Aan het begin van de opleiding bespreken leerbedrijf, de deelnemer en de docent samen wat de deelnemer gaat leren.
Hierbij zijn de eigen functie, ervaring en de situaties in het leerbedrijf het uitgangspunt.
De opleidingen bestaan uit (praktijk) lessen, instructies, toetsen en een afrondende proeve van bekwaamheid. Daarnaast voert de deelnemer werkplekopdrachten uit tijdens de lesdag en bij het leerbedrijf. Gedurende deze opleiding wordt vooral aandacht besteed aan de Nederlandse taal en dan specifiek gericht op werksituaties.